North American boreal and western temperate forest vegetation

Salvador Rivas-Martínez, Daniel Sánchez-Mata & Manuel Costa

Itinera Geobotanica 12:5-316 (1999)


Go to: Contents - Show Table - Previous Page - Next Page

CLIMATIC AND BIOCLIMATIC DATAAlabama
Locality Lat. Long. Alt. m Ic Io Ios2 Itc Tp Bioclimate Var.
Andalusia 31º18' 86º23' 101 17.2 6.24 5.35 407 2356 Teoc-Ltte-Lhum -
Anniston 33º35' 85º51' 186 18.9 6.10 3.56 330 2050 Teoc-Utte-Lhum -
Birmingham 33º34' 86º45' 196 18.9 6.36 4.48 336 2117 Teoc-Utte-Lhum -
Boykin Field 32º27' 87º57' 34 17.8 5.64 4.30 391 2300 Teoc-Ltte-Ushu -
Brewton 31º03' 87º03' 28 16.7 6.83 6.34 395 2283 Teoc-Ltte-Lhum -
Brookley 30º38' 88º04' 8 16.7 6.39 5.22 434 2411 Teoc-Uite-Lhum -
Dannelly 32º18' 86º23' 67 18.3 5.74 4.01 372 2250 Teoc-Ltte-Ushu -
Eglin 30º29' 86º30' 26 16.7 5.70 5.88 434 2411 Teoc-Uite-Ushu -
Folsom Field 34º16' 86º51' 293 18.9 6.36 4.48 336 2117 Teoc-Utte-Lhum -
Galloway 33º01' 85º04' 216 17.8 6.18 4.84 341 2095 Teoc-Utte-Lhum -
Marion 34º07' 87º59' 140 21.1 6.30 3.95 311 2078 Teco-Utte-Lhum -
Maxwell 32º22' 86º22' 52 17.8 5.37 4.20 406 2339 Teoc-Ltte-Ushu -
Mobile 30º41' 80º15' 64 15.6 7.30 7.16 426 2352 Teoc-Uite-Lhum -
Montgomery 32º23' 86º18' 61 18.1 5.88 4.02 375 2246 Teoc-Ltte-Ushu -
Muscle Shoals 34º45' 87º37' 167 21.1 5.99 3.30 303 1983 Teco-Lmte-Ushu -
Reilly Field 33º45' 85º47' 229 18.9 6.10 3.56 330 2050 Teoc-Utte-Lhum -
Selfield 32º26' 86º57' 41 17.8 5.64 4.30 391 2300 Teoc-Ltte-Ushu -
Talladega 33º34' 86º03' 161 19.4 6.44 4.51 337 2100 Teoc-Utte-Lhum -

 

Alaska
Locality Lat. Long. Alt. m Ic Io Ios2 Itc Tp Bioclimate Var.
Adak 51º52' 176º38' 5 10.5 28.85 9.00 59 578 Boho-Umbo-Uhh -
Anchorage 61º10' 149º58' 38 25.0 4.61 4.25 -119 605 Bosc-Umbo-Lshu -
Aniak 61º34' 159º32' 26 31.7 7.14 7.68 -155 517 Boco-Lsbo-Lhum -
Annette Island 55º02' 131º34' 36 13.3 32.29 11.47 92 905 Teoc-Uste-Uhh -
Barrow 71º18' 156º47' 7 31.8 7.91 5.97 -470 86 Poco-Umpo-Uhh -
Barter Island 70º08' 143º35' 2 35.0 7.11 6.04 -424 106 Poco-Umpo-Lhum -
Bethel 60º57' 161º50' 41 28.3 6.29 7.12 -200 472 Boco-Lsbo-Lhum -
Big Delta 63º59' 145º43' 386 36.1 4.00 4.24 -107 572 Boco-Umbo-Lshu -
Cape Lisburne 68º52' 166º04' 3 33.9 12.21 11.23 -335 206 Poco-Umpo-Lhhu -
Cape Romanzof 61º46' 166º02' 139 21.7 12.17 11.07 -242 344 Poco-Lmpo-Lhhu -
Cape Sarichef 54º35' 164º54' 89 11.1 12.56 8.79 12 450 Booc-Usbo-Lhhu -
Clear Mews 64º18' 149º07' 168 38.3 3.31 2.73 -108 578 Boco-Umbo-Udry -
Cold Bay 55º12' 162º43' 29 12.8 14.10 8.75 -12 472 Booc-Lsbo-Lhhu -
Cordova 60º29' 145º28' 12 16.7 26.15 17.65 -67 550 Booc-Umbo-Uhh -
Dillingham 59º03' 158º31' 26 22.2 7.75 6.51 -128 545 Bosc-Lsbo-Lhum -
Eagle Village 64º47' 141º12' 229 41.7 3.53 3.02 -96 556 Boco-Umbo-Udry -
Fairbanks 64º51' 147º35' 148 39.5 3.16 2.75 -103 583 Boxe-Umbo-Udry Stp
Fort Yukon 66º34' 145º15' 129 45.6 1.82 1.38 -33 556 Boxe-Umbo-Sar Stp
Gulkana 62º09' 145º27' 478 35.6 3.60 3.04 -135 522 Boco-Lsbo-Udry Stp
Gustavus 58º25' 135º42' 11 16.1 15.66 8.06 -11 672 Booc-Lmbo-Lhhu -
Haines 59º15' 135º31' 7 19.4 10.83 4.29 -46 694 Booc-Lmbo-Uhum -
Iliamna 59º45' 154º55' 58 22.8 8.50 8.04 -154 517 Bosc-Lsbo-Lhum -
Juneau 58º21' 134º34' 5 17.8 15.33 9.24 -42 656 Booc-Lmbo-Lhhu -
Kenai 60º34' 151º16' 28 23.3 6.66 5.82 -164 517 Bosc-Lsbo-Lhum -
King Salmon 58º40' 156º39' 17 24.5 6.47 5.64 -160 522 Bosc-Lsbo-Lhum -
Kodiak 57º30' 152º45' 50 14.1 16.44 7.68 53 599 Booc-Umbo-Lhhu -
Kotzebue 66º52' 160º38' 3 32.4 4.05 4.22 -255 333 Poco-Lmpo-Lshu Stp
Mc Grath 62º57' 155º36' 103 37.8 5.31 3.74 -123 544 Boco-Lsbo-Ushu -
Nenana 64º33' 149º05' 110 38.3 3.31 2.73 -108 578 Boxe-Umbo-Udry Stp
Nome 64º30' 165º26' 11 25.6 8.26 8.54 -261 339 Poco-Lmpo-Lhum -
Northway 62º57' 141º55' 523 43.3 3.90 4.09 -115 533 Boco-Lsbo-Lshu -
Palmer 61º35' 149º05' 60 24.5 5.14 5.55 -124 622 Bosc-Umbo-Ushu -
Point Lay 69º44' 163º00' 6 36.7 6.32 6.37 -344 195 Poco-Umpo-Lhum -
Port Heiden 56º58' 158º39' 29 16.7 6.61 5.35 -77 472 Booc-Lsbo-Lhum -
Saint Paul Island 57º09' 170º13' 7 13.5 12.88 8.72 -85 330 Pooc-Lmpo-Lhhu -
Seward 60º07' 149º25' 8 17.8 15.88 8.69 -47 616 Booc-Umbo-Lhhu -
Shemya Island 52º43' 174º06' 37 10.5 11.74 5.93 21 441 Boho-Usbo-Uhum -
Soldotna 60º28' 151º02' 35 23.3 6.66 5.82 -164 517 Bosc-Lsbo-Lhum -
Summit 63º20' 149º07' 734 27.8 8.28 6.40 -250 389 Bosc-Usbo-Lhum -
Talkeetna 62º19' 150º05' 109 27.2 8.86 4.79 -139 578 Bosc-Umbo-Lhum -
Tanana 65º10' 152º06' 69 39.4 4.19 3.11 -130 522 Boco-Lsbo-Lshu Stp
Umiat 69º23' 152º09' 107 45.0 2.87 2.95 -231 272 Poxe-Lmpo-Ldry Stp
Umnak 53º22' 167º54' 39 10.6 16.16 13.07 24 494 Boho-Lsbo-Lhhu -
Unalakleet 63º53' 160º47' 6 29.4 5.94 7.03 -226 428 Boco-Usbo-Ushu -
Utopia Creek 65º59' 153º42' 372 36.7 6.49 3.82 -162 478 Boco-Lsbo-Lhum -
Valdez 61º08' 146º14' 34 18.9 17.17 11.72 -123 522 Booc-Umbo-Lhhu -
Wainwright 70º37' 159º52' 27 34.5 4.64 4.91 -390 145 Poco-Umpo-Lshu Stp
Yakutat 59º30' 139º40' 11 15.6 38.28 20.01 -31 583 Booc-Umbo-Uhh -

 

Arizona
Locality Lat. Long. Alt. m Ic Io Ios2 Itc Tp Bioclimate Var.
Chandler 33º16' 111º48' 376 21.1 0.71 0.07 462 2622 Trde-Lmtr-Uari Pse
Flagstaff 35º08' 111º40' 2137 20.5 4.11 4.10 38 950 Teoc-Uste-Lshu Sbm
Gila Bend 32º53' 112º43' 262 22.2 0.53 0.09 485 2695 Trde-Lmtr-Lari Pse
Globe 33º21' 110º40' 987 21.7 1.97 2.36 326 2056 Mexc-Lmme-Usar Stp
Grand Canyon 35º57' 112º08' 2015 21.7 2.86 2.70 87 1139 Texe-Lmte-Ldry Sbm
Kingman 35º15' 113º56' 1050 21.7 1.39 1.15 315 1989 Mexc-Lmme-Lsar -
Laguna 32º52' 114º24' 122 20.6 0.33 0.30 488 2705 Medo-Uime-Lari -
Lake Havasu City 34º27' 114º21' 147 23.3 0.47 0.39 453 2578 Medc-Uime-Lari -
Libby 31º33' 110º18' 1422 17.2 1.68 0.14 332 2055 Trxe-Umtr-Usar -
Luke 32º49' 112º55' 244 22.2 0.53 0.09 485 2695 Trde-Lmtr-Lari Pse
Nogales 31º25' 110º50' 1199 18.3 2.01 0.34 299 1906 Trxe-Lstr-Ldry -
Oak Creek Canyon 34º51' 111º47' 1471 21.1 2.18 2.05 293 1933 Mexc-Lmme-Ldry -
Papago 33º28' 111º58' 381 21.7 0.74 0.09 459 2589 Trde-Lmtr-Uari Pse
Phoenix 33º26' 112º00' 342 21.7 0.74 0.09 459 2589 Trde-Lmtr-Uari Pse
Prescott 34º29' 112º25' 1537 21.7 1.97 2.80 202 1572 Texe-Umte-Sar Sbm
Tucson 32º07' 110º56' 788 20.3 1.16 0.24 407 2381 Trxe-Lmtr-Lsar -
Williams 35º18' 112º11' 2042 20.6 4.46 4.11 95 1133 Teoc-Lste-Lshu Sbm
Window Rock 35º39' 109º03' 2059 22.8 2.24 2.54 71 1095 Texe-Uste-Ldry Sbm
Winslow 35º01' 110º43' 1505 25.0 1.15 1.22 197 1572 Texe-Umte-Sar Stp
Yuma 32º39' 114º36' 65 20.6 0.32 0.30 488 2705 Medo-Uime-Lari -

 

Arkansas
Locality Lat. Long. Alt. m Ic Io Ios2 Itc Tp Bioclimate Var.
Adams 34º43' 92º13' 78 22.2 6.17 2.74 308 2039 Teco-Utte-Lhum -
Almyra 34º24' 91º27' 64 20.6 6.30 2.84 322 2055 Teoc-Utte-Lhum -
Batesville 35º43' 91º39' 141 22.8 6.60 3.60 259 1856 Teco-Lmte-Lhum -
Crossett 33º10' 91º52' 55 20.0 6.16 3.78 346 2167 Teoc-Utte-Lhum -
Fort Smith 35º20' 94º22' 143 23.9 5.34 2.80 298 1983 Teco-Lmte-Ushu -
Harrell Field 33º37' 92º45' 39 20.6 6.07 3.24 327 2111 Teoc-Utte-Lhum -
Hope 34º43' 93º39' 109 20.6 6.18 3.47 328 2117 Teoc-Utte-Lhum -
Little Rock 34º55' 92º09' 95 23.9 6.47 3.69 280 1978 Teco-Lmte-Lhum -
Magnolia 33º14' 93º13' 95 20.0 5.55 2.94 362 2228 Teoc-Ltte-Ushu -
Manila 35º53' 90º08' 74 22.8 6.23 3.30 284 1950 Teco-Lmte-Lhum -
Mena Cipal 34º33' 94º12' 326 21.7 6.75 3.86 293 1995 Teco-Lmte-Lhum -
Texarkana 33º27' 93º59' 119 20.0 5.56 3.21 354 2205 Teoc-Utte-Ushu -
Walnut Ridge 36º08' 90º56' 84 23.3 6.28 3.06 272 1878 Teco-Lmte-Lhum -

 

California
Locality Lat. Long. Alt. m Ic Io Ios2 Itc Tp Bioclimate Var.
Arcata 40º58' 124º06' 66 5.0 7.89 0.26 244 1350 Mepo-Umme-Lhum -
Auburn 38º57' 121º05' 464 18.3 4.51 0.02 304 1900 Mepo-Lmme-Lshu -
Bakersfield 35º25' 119º03' 145 20.5 0.74 0.01 367 2204 Medo-Utme-Uari -
Banning 33º55' 116º51' 668 15.6 2.87 0.25 330 1894 Mepo-Lmme-Udry -
Bishop 37º22' 118º22' 1253 21.1 1.02 0.11 201 1550 Mexc-Lsme-Lsar -
Blythe 33º37' 114º42' 121 22.8 0.29 0.02 513 2789 Medc-Lime-Uhar -
Blue Canyon 39º17' 120º42' 1610 17.2 12.32 0.10 159 1245 Mepo-Lsme-Uhum -
Butte Valley 41º53' 121º58' 1292 22.2 2.15 0.38 89 1100 Mexc-Usme-Ldry -
Calexico 32º40' 115º30' 0 20.6 0.25 0.21 488 2705 Medo-Uime-Uhar -
Chico 39º47' 121º51' 72 18.9 3.17 0.04 312 1961 Mepo-Lmme-Udry -
Crescent City 41º46' 124º14' 17 6.7 12.90 1.25 247 1378 Teho-Lmte-Lhhu -
Death Valley 36º28' 116º51' -56 27.5 0.15 0.21 576 2906 Medc-Lime-Lhar -
Eureka 40º46' 124º12' 6 5.0 7.68 0.30 236 1322 Mepo-Umme-Lhum -
Fort Bragg 39º28' 123º45' 229 5.0 6.77 0.14 256 1428 Mepo-Umme-Ushu -
Fresno 36º46' 119º42' 101 20.0 1.13 0.04 339 2083 Mexo-Lmme-Lsar -
Imperial 32º50' 115º34' -18 21.1 0.24 0.18 482 2722 Medc-Lime-Uhar -
Long Beach 33º49' 118º09' 18 8.9 1.51 0.02 420 2061 Mexo-Ltme-Usar -
Los Angeles 33º56' 118º24' 38 8.3 1.61 0.00 402 1972 Mexo-Ltme-Usar -
Los Baños 37º03' 120º52' 36 18.9 0.99 0.00 344 2144 Medo-Lmme-Uari -
Madera 36º59' 120º06' 77 18.9 1.29 0.00 312 1961 Mexo-Lmme-Lsar -
Mendocino 39º15' 123º45' 174 5.0 6.77 0.14 256 1428 Mepo-Umme-Ushu -
Merced 37º17' 120º31' 47 18.9 1.46 0.02 312 1967 Mexo-Lmme-Lsar -
Modesto 37º37' 120º57' 31 17.2 1.46 0.00 304 1922 Mexo-Lmme-Lsar -
Mojave 35º03' 118º09' 849 20.6 0.62 0.05 350 2050 Medo-Utme-Uari -
Monterey 36º35' 121º51' 67 6.1 2.18 0.03 301 1567 Mepo-Lmme-Ldry -
Mount Shasta 41º19' 122º19' 1081 19.3 7.82 0.33 119 1194 Mepo-Usme-Lhum -
Napa 38º13' 122º17' 10 11.1 3.42 0.03 311 1744 Mepo-Lmme-Udry -
Needles 34º46' 114º37' 302 24.4 0.41 0.45 503 2706 Medc-Lime-Lari -
Oakland 37º44' 122º12' 2 9.5 2.68 0.03 319 1702 Mepo-Lmme-Ldry -
Orange 33º40' 117º53' 16 10.0 1.69 0.02 409 2050 Mexo-Ltme-Usar -
Palm Springs 33º49' 116º30' 137 20.0 0.52 0.16 481 2661 Medo-Uime-Lari -
Placerville 38º43' 120º45' 789 17.8 6.64 0.04 230 1567 Mepo-Umme-Ushu -
Red Bluff 40º09' 122º15' 104 21.3 2.67 0.05 343 2101 Mepc-Lmme-Ldry -
Redding 40º30' 122º22' 152 21.1 2.71 0.11 329 2083 Mepc-Lmme-Ldry -
Riverside 33º57' 117º26' 249 13.3 1.33 0.10 396 2089 Mexo-Utme-Lsar -
Sacramento 38º30' 121º29' 6 16.1 2.26 0.02 313 1900 Mepo-Lmme-Ldry -
Salinas 36º39' 121º36' 26 8.3 2.06 0.03 316 1683 Mepo-Lmme-Ldry -
San Diego 32º42' 117º11' 5 7.8 1.32 0.15 408 1984 Mexo-Ltme-Lsar -
San Francisco 37º37' 122º22' 3 7.8 2.84 0.00 306 1628 Mepo-Lmme-Udry -
San José 37º21' 121º55' 17 10.6 1.99 0.03 333 1800 Mexo-Lmme-Usar -
San Luis Obispo 35º14' 120º38' 63 7.2 1.71 0.00 321 1667 Mexo-Lmme-Usar -
Santa Bárbara 34º26' 119º50' 4 7.2 2.00 0.03 348 1800 Mexo-Lmme-Usar -
Santa Maria 34º56' 120º25' 71 7.2 2.14 0.06 314 1656 Mepo-Lmme-Ldry -
Santa Mónica 34º01' 118º27' 53 6.7 1.58 0.00 403 1989 Mexo-Ltme-Usar -
Santa Ynez 34º36' 120º04' 196 4.5 2.12 0.00 307 1572 Mepo-Lmme-Ldry -
Sonoma 38º30' 122º49' 38 11.1 4.48 0.00 287 1645 Mepo-Lmme-Lshu -
Thermal 33º38' 116º10' -36 21.1 0.25 0.19 501 2750 Medc-Lime-Uhar -
Truckee 39º19' 120º08' 1798 20.0 3.73 0.27 6 833 Mepo-Lome-Lshu -
Twentynine Palms 34º13' 116º03' 543 22.2 0.43 0.45 416 2395 Medc-Ltme-Lari -
Ukiah 39º08' 123º12' 187 15.0 5.15 0.04 297 1767 Mepo-Lmme-Ushu -
Ventura 34º12' 119º12' 13 6.1 1.94 0.03 363 1844 Mexo-Utme-Usar -
Visalia 36º19' 119º23' 89 18.9 1.17 0.00 341 2106 Mexo-Lmme-Lsar -
Willows 39º30' 122º12' 42 18.9 2.14 0.02 315 1994 Mepo-Lmme-Ldry -